Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tomgångskörning

I Malung-Sälens kommun får bilen endast gå på tomgång i maximalt två minuter, detta enligt 4 § i Malung-Sälens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Tomgångsskörning kan uppfattas som störande, ge hälsoproblem för människor och belasta miljön.

Undantag från regel för tomgångskörning på maximalt två minuter gäller för fordon som måste stanna på grund av trafikförhållanden eller om fordonet måste hållas igång för att driva en anläggning, exempevis en sopbil.

Åtgärder

Genom att använda en motorvärmare kan du både göra miljön och dig själv en tjänst. En motorvärmare gör motorn varm och minskar därmed bränsleåtgången, vilket minskar avgaserna. Det tjänar både du och miljön på.

Tips på åtgärder som är bra för både människors hälsa och miljön:

  • undvik kallstarter genom att använda motorvärmare
  • använd timer på din motorvärmare
  • skrapa frosten på bilens rutor innan du startar bilen
Sidan uppdaterad 2019-01-17 av