• Kontakt

Trafikinformation

Väg 66 Tandö-Bu rustas upp

Aktuellt hösten 2021:

Gång- och cykelporten vid Östra Lillmon gjuts.

Till porten användes 112 kubikmeter betong och det kom totalt 15 lastbilar. Gjuthastigheten för den här gång- och cykelporten var mellan 14 och 55 kubikmeter per timme beroende på om det var i väggar, vingar, valv eller kantbalkar gjutningen ägde rum. Det är viktigt att gjutningen går långsamt så att formen inte spricker.

Efter cirka 10 timmar var all betong pumpad ner i formen.


Aktuellt sommaren 2021:

Entreprenören lägger trummor, arbetar med ny förbifart, breddar vägen och planerar för den stora avstängningen i augusti.

Trumma läggs ner vid det som ska bli den nya sträckan av väg 66 och förbifarten vid nya bron i Risätra asfalteras.

Det pågår arbeten på flera håll längs väg 66. Entreprenören lägger trummor på den nya sträckningen och arbetar med en förbifart så att de kan bygga en bro vid Rissätra, södra gång- och cykelporten. De gör även en del förberedande arbeten inför avstängningen av väg 66 som sker i augusti, till exempel breddning av Tandö-korset för att förbättra framkomligheten vid omledningen via väg 1049.

Väg 66 stängs av i augusti

För att kunna göra vissa moment längs sträckan behöver entreprenören fri tillgång till väg 66. Därför kommer vägen mellan Östra Tandö och Bu stängas av mellan den 23 augusti till och med den 3 oktober och trafiken leds om via väg 1049.

Du som bor längs väg 66 kommer att kunna ta dig till och från din fastighet trots avstängningen och du som är berörd har och kommer få enskild information kring detta.

Ytterligare information om avstängningen kommer i mitten av augusti.

Varför genomförs vägbygget?

Vägen är smal, sikten är dålig vid flera backkrön och det finns flera snäva kurvor utmed sträckan. Det finns också flera korsningar och många direktutfarter från fastigheter.

Väg 66 har stor betydelse för såväl Malung-Sälens kommun som de stora turistanläggningarna i Sälenfjällen. Under vintersäsongen är trafikintensiteten tidvis hög, med toppar på över 9 000 fordon/dygn. Årsgenomsnittet är cirka 2 500 fordon/dygn. Vägen är också viktig ur transportsynpunkt.

foto: Trafikverket

Trafikverkets planerade åtgärder

  • 4,5 km av befintlig väg ska rustas upp för att förbättra trafiksäkerheten.
  • Vi kommer bygga ny väg på cirka 2,5 km från gamla småskolan i Rissätra mot Rissätra skola och sedan längst väg 1044 tills den ansluter mot befintlig väg 66.
  • Det blir en 9 meter bred tvåfältsväg.
  • Nya gång- och cykelvägar, 3 meter breda, ska byggas öster om väg 66.
  • Vi kommer att stänga ett stort antal direktutfarter, kvar blir cirka 30 st.
  • Vi bygger två nya gång- och cykelportar i betong, i Östra Lillmon samt i Bu. Till dessa kommer vi även bygga två pumpstationer för avvattning.
  • Två rörbroar som ska leda bort vatten i bäckarna vid Oforsvallabäcken och Buvallabäcken byggs, de blir 3 meter i diameter.
  • Hastigheten blir 80 km/h längs hela sträckan.

Läs mer om Tandö-Bu-projektet hos Trafikverket Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2021-09-17 av