Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Renhållning och snöröjning

Det helägda kommunala bolaget Vatten och Avfall i Malung Sälen AB (Vamas) ansvarar för att avfallshanteringen bedrivs enligt kommunens renhållningsordning och avfallsplan samt i överensstämmelse med gällande lagar och förordningar.

Läs mer om vatten, avlopp, renhållning och Vamas härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Service- och teknikförvaltningen sköter snöröjningen

På gator och vägar inom stadsplan ansvarar kommunen för snöröjning och halkbekämpning. Europa-, riks- och länsvägarna i kommunen sköts av Trafikverkets entreprenör. Utanför stadsplanelagt område är det vägföreningar som sköter väghållningen.

Sidan uppdaterad 2020-11-19 av