• Kontakt

Säkerhetsarbete

Räddningstjänsten och kommunens säkerhetsorganisation har till uppgift att stödja övriga förvaltningar i Malung-Sälens kommun med det  interna säkerhetsarbetet. Avsikten är att kommmunen ska skapa en trygg och säker kommun för alla som berörs av vår verksamhet.

Det säkerhetsarbete som Räddningstjänsten och kommunens säkerhetsorganistion bedriver syftar till att den kommunala verksamheten ska vara stabil och kunna pågå med ett minimum av driftstörningar, olyckor, skador och liknande.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för säkerhetsarbetet och utövar genom Räddningstjänsten och säkerhetsorganisationen fortlöpande samordning, rådgivning, uppföljning och tillsyn inom säkerhetsområdet.

Sidan uppdaterad 2016-05-25 av