• Kontakt

Arbeta under tiden som asylsökande

Så länge den asylsökande har id-handlingar eller medverkar till att klarlägga sin identitet får de undantag från kravet på arbetstillstånd och kan således börja arbeta så snart de registrerats.

I första hand ska den asylsökande försörja sig själv under den tid personen väntar på att asylansökan behandlas. Det kan man göra antingen med hjälp av egna sparpengar eller genom att arbeta.

För att ha rätt att arbeta under tiden personen är asylsökande måste man ha fått ett bevis om att man är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT-UND).

Villkor för att få rätt att arbeta som asylsökande

Du är undantagen från kravet på arbetstillstånd om du uppfyller följande:

  • Om du lämnar in godtagbara identitetshandlingar, eller på annat sätt medverkar till att klarlägga din identitet.
  • Om ditt ärende ska prövas i Sverige.
  • Om din ansökan är välgrundad. Du har inte AT-UND om du har fått ett beslut om avvisning som ska genomföras omedelbart.

Om du uppfyller villkoren får du ett LMA-kort där det står att du har AT-UND. Det betyder att du är befriad från kravet att ha arbetstillstånd. Ett AT-UND gäller normalt tills dess att du får uppehållstillstånd eller lämnar landet. Kontakta din mottagningsenhet om du är osäker på om du har AT-UND.

Om du får arbete under tiden du är asylsökande

Om du får arbete under tiden du är asylsökande måste du visa upp beviset på att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd (AT-UND) för din arbetsgivare. Beviset finns på ditt LMA-kort under punkt 7.

Din arbetsgivare måste meddela den mottagningsenhet där du är inskriven att du har fått anställning. Arbetsgivaren ska också meddela när anställningen upphör. Meddelandet om att du har fått anställning ska göras på en särskild blankett.

Läs mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

In Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.other languages Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-03-16 av