• Kontakt

Patientförsäkring

Om du har drabbats av en skada i samband med vård hos en kommun kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen (1996:799). Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård, t ex i äldreboenden,  hemsjukvård eller vid skolhälsovård.

Patientförsäkringen ersätter fysiska och psykiska skador som orsakats av undersökning, vård och behandling, oriktiga diagnoser, fel hos eller felaktig hantering av medicinska produkter och sjukvårdsutrustning, smittämnen som överförs i samband med vården, olycksfall som inträffar i samband med vården eller oriktig hantering av läkemedel.

Du kan få ersättning enligt patientskadelagen om det föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av:

1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
2. fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
3. felaktig diagnos
4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
6. ordination av läkemedel i strid med föreskrifter

Du som har drabbats av en patientskada hos Malung- Sälens kommun har möjlighet att vända dig direkt vårt försäkringsbolag Kommunassurans med en skadeanmälan genom att fylla i blanketten på deras hemsida www.ksfab.se/vid-skada/patientskador Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och skicka in den till Kommunassurans. Du har också möjlighet att be kommunen att hjälpa dig med att anmäla skadan. Ring då till kommunens växel 0280-181 00 för vidare hjälp.

Skadeanmälan (ifylld blankett) skickas till följande adress.
Kommunassurans Syd Försäkrings ABGöran Olsgatan 1211 22 Malmö
skador@ksfab.se
Telefon 040-611 22 00

Sidan uppdaterad 2021-08-04 av