• Kontakt

Medicinskt ansvarig

Inom kommunen har MAS tillsammans med verksamhetschef ett lagstadgat ansvar för att kravet på hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården ska tillgodoses.

Uppgiften är reglerad i hälso- och sjukvårdslagen och innebär bland annat att se till att patienten får en god och säker vård och att det finns ändamålsenliga rutiner för till exempel läkemedelshantering, läkarkontakt och hjälpmedel.

I uppdraget ingår även att utföra kvalitetskontroller samt att anmäla allvarliga risker och brister till Läkemedelsverket och Inspektionen för vård och omsorg (IVO), enligt Lex Maria.

Sidan uppdaterad 2021-08-04 av