Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Coronaviruset (covid-19)

Vi har mobiliserat våra resurser för att skapa en så pandemisäker miljö som möjligt för våra besökare. Vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten.

Besöksnäringen ställer om sin verksamhet för att förhindra smittspridning bland gästerna. Bordsbokning på restaurangerna, inställd after-ski samt värdar i större affärer som säkrar avstånden mellan kunderna är några exempel på åtgärder som vidtas inför jul- och nyårshelgerna.

Vi följer noga rekommendationer från Visita (branschorganisation för den svenska besöksnäringen) och SLAO (Svenska skidanläggningar).

Region Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tar höjd för tillströmningen av besökare genom att öka kapaciteten på provtagning av Covid-19 på fjälldestinationerna. Självtester via ett flertal provtagningsstationer finns i området.

Malung-Sälens kommun anpassar sina fritids-, omsorgs- och andra verksamheter för att hjälpa personal och allmänhet att följa gällande råd och rekommendationer. Vi arbetar för att förhindra smittspridning till brukare och kunder, personal och besökare och vi håller en kontinuerlig dialog med näringslivet för att tillsammans jobba för bra service med säkerhet.

Vi i Dalarna tar vårt ansvar för att minska smittspridningen. Men för att vi ska lyckas måste även besökarna ta sitt ansvar. Kom gärna hit, men håll avstånd, tvätta händerna, undvik folksamlingar och gå inte ut om du har symtom!

2020-12-10: Nu är tidslinjen uppdaterad med vad som hänt i Sverige, Region Dalarna och Malung-Sälens kommun fram t.o.m. 10 december. Ladda ned den här.Powerpoint

2020-12-08: Region Dalarna förbereder covid19-vaccineringöppnas i nytt fönster

2020-12-03: Distansundervisning återinförs på gymnasieskoloröppnas i nytt fönster

2020-12-01: Symtomfria barn bör stanna hemma om någon i familjen har covid-19

2020-11-20: Den storskaliga testningen förlängs under hela 2021. Staten fortsätter betala regionerna och PCR-testningen fortsätter att vara gratis för allmänheten.

2020-11-16: Regeringen blixtinkallar till presskonferens där de bl.a. informerar om ett nytt förbud: max åtta personer får samlas på allmänna sammankomster. Läs mer här.

2020-11-12: Situationen med covid-19 i Dalarna gör att Folkhälsomyndigheten i samråd med länets smittskyddsläkare bedömer det nödvändigt med lokala allmänna råd. Ta del av dessa här.

2020-11-09: Kommunen har fått ett konstaterat fall av covid-19 på äldreboendet Orrmyrgården i Malung. Kommunen har rutiner för hur vi arbetar vid smitta och de rutinerna börjar tillämpas redan vid misstanke om smitta. Vi har även kontinuerlig dialog med Region Dalarnas smittskydd.

2020-11-03: Regeringen inför maxgräns på restauranger i hela Sverige, man får inte vara fler än åtta personer i ett sällskap vid samma bord. Publik på restauranger och kaféer, där man kanske har musik eller visar sport, måste sitta ner.

Regeringen föreslår ytterligare 10 miljarder till kommuner och regioner i Sverige för kostnader på grund av coronapandemin.

2020-10-28: Efter att kommunen haft distansundervisning för åk 6-9 i några veckor får åk 6-7 återgå till ordinarie undervisning efter höstlovet.

2020-10:22: Regeringen ändrar maxtaket för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till 300 personer från 1/11.

Folkhälsomyndigheten tar bort rekommendationen om att personer 70+ bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bl.a. att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa.

2020-10-19: Nu är tidslinjen uppdaterad med vad som hänt i Sverige, Region Dalarna och Malung-Sälens kommun fram t.o.m. oktober. Ladda ned den här.Powerpoint

2020-10-12: Fler elever på MSG konstateras coronasmittade och en del idrottsverksamhet pausas. Den 12 oktober beslutades att högstadiet distansundervisas från den 13 oktober fram till höstlovet, v.44. 

2020-10-01: SLAO har tagit fram rekommendationer för de svenska skidanläggningarna inför vintersäsongen. Ta del av rekommendationerna i sin helhet här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2020-09-30: Smittspridningen ökar återigen i länet.

2020-09-28: Kommunen behåller besöksrestriktioner på äldreboendena även efter 1 oktober på grund av att smittspridningen i Dalarna nu ökar igen.

2020-09-10: Nu är tidslinjen uppdaterad med vad som hänt i Sverige, Region Dalarna och Malung-Sälens kommun under juni, juli, augusti. Ladda ned den här.Powerpoint

2020-08-26: Förbudet mot folksamlingar med fler än 50 personer finns kvar, men regeringen utreder undantag från regeln och öppnar bl.a. upp för arrangemang med sittande publik.

2020-08-04: Resandet i Dalarna fortsatte öka under slutet av juli. Under de tre föregående veckorna är Dalarna ensamma i landet om att ha en konsekvent uppgång i resande. I Malung-Sälens har det varit hög aktivitet i fjällområdena.

2020-07-17: Kommunen behåller besöksförbudet på våra vård- och omsorgsboenden för att minska risken för smittspridning. Det finns, precis som tidigare, möjlighet på flera ställen för anhöriga att boka in utomhusträffar.

2020-06-16: Våra kommunala äldreboenden Bompabacken, Skålmogården, Orrmyrgården och Malungs vårdhem har under veckan underhållits av äldre livemusik, man känner igen, av det lokala bandet Millans Combo.

2020-06-10: FHM slutar med sina dagliga presskonferenser och håller dem nu istället endast på tisdagar och torsdagar. Beslutet togs nyligen av MSB, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten.

2020-06-05: Regeringen meddelar att symtomfria personer ska kunna resa inom Sverige från den 13 juni. Det gäller även personer över 70 år, men de ska vara extra försiktiga och undvika trängsel.

2020-05-19: Informationsvideo på Malungsmål och Limamål finns nu här nedan. Visa gärna filmen för en äldre släkting eller bekant.

2020-05-15: Region Dalarna har bedömt att det inte längre finns skäl att sekretessbelägga uppgifter om antalet avlidna i covid-19, fördelat på kommun och vecka. Rättsavdelningens bedömning är att varken den avlidne eller närstående till denne kan identifieras direkt eller indirekt genom ett utlämnande av statistiken. Hittills har en person avlidit i Malung-Sälens kommun.

2020-05-03: Under vecka 19 kommer en sammanfattning publiceras här kring hur kommunen har arbetat och framåt kommer att arbeta i verksamheterna med anledning av coronaviruset.

2020-04-24: En brukare inom Malung-Sälens verksamhet konstateras smittad av covid-19. Vi har en kontinuerlig dialog med smittskyddsenheten vid Region Dalarna för rådgivning och följer givetvis deras rekommendationer.

Region Dalarnas smittskyddsläkare Anders Lindblom berättar i videon nedan om smittspridning och skyddsutrustning:

2020-03-31: Regeringen inför besöksförbud på Sveriges äldreboenden från 1 april. Malung-Sälens kommun har tidigare starkt avrått till detta, men nu finns alltså också ett nationellt förbud.

2020-03-24: Nya restriktioner för restauranger, barer och kaféer (bordsservering m.m)

Folkhälsomyndighetens budskap gällande skidanläggningar är att de har vidtagit åtgärder för att minska smittspridning, så som att ställa in after-ski, stänga gondolliftar och minska trängsel i köer.

2020-03-23: Region Dalarna kan från och med nu analysera prover av misstänkt covid-19 på Falu lasarett. Tidigare skickades prover till akademiska i Uppsala. Får nu snabbare provsvar.

2020-03-17: Regeringen rekommenderar alla gymnasier, vuxenutbildningar och högskolor att införa distansutbildning från 18/3. Folkhälsomyndigheten gör fortfarande bedömningen att grundskolor och förskolor inte ska stängas.

Att tänka på:

  • Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas nu att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta.
  • Det är viktigt att var och en med symtom, även milda begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.
  • Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte gå till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör också undvika onödiga besök på sjukhus och äldreboenden, och aldrig göra ett besök om man har luftvägssymtom.
Sidan uppdaterad 2021-01-11 av