Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Undersökning av älvbotten vid garveriet

Efter undersökningar är den preliminära bedömningen att det kan finnas föroreningar som läckt från Malungs garveri ner till sedimenten i älvbotten.

Sammanställning av provsvar

Malung-Sälens kommun fick under våren medel för att undersöka botten i Västerdalälven utanför Malungs garveri. Undersökningarna och provsvaren håller nu på att sammanställas. Den preliminära bedömningen är att det finns föroreningar som läckt från garveriområdet ner till sedimenten i älvbotten.

Föroreningarna är belägna strax utanför fastigheten och cirka 300 meter nedströms på östra sidan. Kommunen avråder därför tills vidare alla från att bada och fiska i just detta område, då sediment som rörs upp kan innebära en risk, särskilt nu när det är låga vattennivåer.

Mer information om undersökningarna kommer att publiceras så snart alla resultat är sammanställda och en riskbedömning har gjorts.

Vid frågor, kontakta Gisela Åberg på miljökontoret, Malung-Sälens kommun.

Sidan uppdaterad 2018-07-24 av