Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tredje bästa skolkommunen i landet

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har släppt sin årliga ranking över hur bra det går för landets grundskolor. I årets undersökning placerar sig Malung-Sälens kommun på tredje plats i landet.

"Ännu en gång toppbetyg"

I ”Öppna jämförelser – Grundskola 2017” beskriver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) elevernas kunskapsresultat på kommun- och riksnivå genom en samling nyckeltal. Statistiken speglar till största del läsåret 2016/17.

I det sammanvägda resultatet för landets grundskolor hamnar Malung-Sälens kommun på tredje plats. Motsvarande placering för ett år sedan var plats 40.

- Det är mycket glädjande att kommunens skolor ännu en gång får toppbetyg i landet. Hemligheten bakom våra lysande resultat tror jag beror på en stabil organisation med en engagerad ledning och personal, hela vägen från förskolan upp till grundskolan, säger Torbjörn Martinsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

- Vi har också en röd tråd i vårt elevhälsoarbete med allt från elevhälsoråd och elevhälsoteam ute på skolorna till den centrala elevhälsan. Vi har även bra konsultationsmöten med flera professioner som exempelvis barnavårdscentralen, socialförvaltningen, barn- och ungdomspsykiatrin med flera.

Faktorer som påverkat resultatet i undersökningen är ledningen på skolan, lärarna och en trygg studiemiljö. I rapporten beskrivs även kommunernas resultat i relation till elevernas socioekonomiska bakgrund. Förutsättningarna kommuner emellan ser dock väldigt olika ut. För att kompensera detta har resultaten i undersökningen vägts mot elevsammansättningen.

Om man jämför kommunens resultat mer i detaljlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster blir det tydligt hur resultaten inom de flesta områden förbättrats det senaste året, och det från ett tidigare redan bra resultat. Ett exempel är att andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen uppgår till 88,7 procent.

Från och med i år omfattar ”Öppna jämförelser” ett antal frågor från Skolinspektionens ”skolenkäten”, där eleverna ger sin syn på skolan. Genomgående för de årskurser som ingår i undersökningen, är att de frågor som rör huruvida eleverna får hjälp av sina lärare och känner sig trygga i skolan får höga resultat och har låg spridning mellan kommunerna.

På frågan ”mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår” instämmer 96,8 procent av eleverna i Malung-Sälens kommun.

- Våra elevenkäterna att våra elever överlag upplever sig ha en trygg och lärorik skolmiljö, säger Torbjörn Martinsson.

SKL:s undersökning Öppna jämförelser - grundskola 2017.PDF

Sidan uppdaterad 2017-12-12 av