Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Svar på tipspromenadens frågor

Lördagens tipspromenad i Malung innehöll tio kluriga frågor om krisberedskap. Här bjuder vi på såväl frågor som korrekta svar.

Frågor om krisberedskap

I lördags arrangerades en tipspromenad i Malung på temat krisberedskap. Malungs lottakår bemannade några stationer utefter vägen och utmanade ett 40-tal deltagare på spel och demonstrationer av krislådor.

Tipspromenadens frågor och svar (korrekt svar är i fetstil):

Fråga 1. Vad är Svenska Lottakåren?

(1) Trädgårdsförening.

(X) Frivillig försvarsorganisation.

(2) Idrottsförening.

Fråga 2. Vid ett krisläge i kommunen kommer en speciell politisk nämnd att organisera sig. Vilket är nämndens namn?

(1) Krisledningsnämnden.

(X) Räddningsnämnden.

(2) Kommunstyrelsen.

Fråga 3. I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla mellan en viss ålder och som bor här kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Mellan vilka åldrar kan man kallas in?

(1) 15-50 år.

(X) 20-60 år.

(2) 16-70 år.

Fråga 4. Rent dricksvatten är livsnödvändigt. Hur många liter dricksvatten per vuxen och dygn ska man beräkna att ha tillgång till?

(1) Tre liter.

(X) Fem liter.

(2) Tio liter.

Fråga 5. Vår kommun har ingen ”Hesa Fredrik” som tutar om en akut krissituation uppstår. Meddelande vid en krissituation kommer att sändas via radio och tv. Om du befinner dig i en ort där signal går ut vid fara, hur låter då denna ?

(1) Signal 7 sekunder – uppehåll 14 sekunder och så vidare.

(X) Oavbruten signal i 30 sekunder.

(2) Signal i 14 sekunder – uppehåll 7 sekunder och så vidare.

Fråga 6. Det finns ett antal viktiga telefonnummer man bör känna till. Det finns ett nationellt informationsnummer som infördes i Sverige 2013. Du kan ringa till informationsnumret för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Vilket är numret?

(1) 1177.

(X) 113 13.

(2) 114 14

Fråga 7. Det finns en hemsida som handlar om risker och säkerhet för dig som privatperson. Vad heter denna hemsida?

(1) Vår säkerhet.

(X) Er säkerhet.

(2) Din säkerhet - besök sidan härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fråga 8. Vad gör Svenska Lottakåren?

(1) Utbildar bilförare till civilförsvaret.

(X) Utbildar djurskötare till Blå Stjärnan.

(2) Utbildar kvinnor för uppgifter i totalförsvaret.

Fråga 9. Bertil Almqvist skapade ett verk som uppmanade svenskarna att hålla tyst om försvarshemligheter under andra världskriget. Ett djur fanns med på bilden, vilket?

(1) Puma.

(X) Tiger.

(2) Lejon.

Fråga 10: Årets vårflod hade sin kulmen vid Lima kraftverk den 9 maj. Hur många kubik vatten passerade dammen per sekund som mest denna dag? Svaret ska vara i kubik per sekund.

Rätt svar: 534

Sidan uppdaterad 2018-06-04 av