Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Äldreboenden får nytt larmsystem

Orrmyrgården och Malungs vårdhem har fått nytt larmsystem. Alla larm kommer att förmedlas ut till personalens handenheter som utgörs av en mobiltelefon.

Bilden på larmet överensstämmer inte med hur larmet på boendena ser ut.

Mobiltelefonen är personalens arbetsredskap

Orrmyrgården och Malungs vårdhem har fått nytt larmsystem. Det nya larmsystemet gör det möjligt för alla våra boende att larma var de än befinner sig i huset, på en annan avdelning, matsalar och uteplatser. Det har inte varit möjligt tidigare. Alla boende får en egen larmklocka att hänga runt halsen eller runt handleden.

Alla larm förmedlas ut till personalens handenheter som utgörs av en mobiltelefon. Det är också förklaringen till varför personalen ofta har en telefon i handen när anhöriga träffar personal på avdelningarna. Mobiltelefonen är personalens arbetsredskap och används endast för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Om du har frågor kring detta, vänd dig gärna till enhetscheferna Anna Jonsson, Malungs vårdhem, eller Marita Jonsson på Orrmyrgården, telefon 0280-181 00.

Sidan uppdaterad 2018-02-19 av