• Kontakt

Samråd till ny polisstation startar

2020-05-15

I höstas fick Malung-Sälens kommun ett önskemål av Polismyndigheten att kunna etablera en ny polisstation i Sälen, en samhällsviktig funktion. Utgångspunkten var att stationen skulle rymma 20 medarbetare samt fordonsplatser. Den 14 maj startade samrådet kring detta.

Planarkitekt Matilda Bolin har varit med och tagit fram detaljplanen efter uppdrag från kommunstyrelsen.

- Man kan säga att detaljplanen reglerar vad man får bygga och hur man får bygga det. Vi har nu tagit fram ett förslag som miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänt för samråd. Polisens önskemål om placering har varit centralt i Sälens by, men inte för nära skolan, säger hon.

Ta del av samrådshandlingarna här.

Sidan uppdaterad 2020-05-15 av