Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Fortsatta markundersökningar efter garveribrand

Under veckan kommer prover på marken och grundvattnet att tas i området där före detta Eliassons garveri i Malung låg.

Ytterligare markundersökningar

Under dansbandsveckan 2014 rasade en omfattande brand i före detta Eliassons garveri i Malung.

Nu genomför kommunen ytterligare markundersökningar i området i Malung där garveriet låg. Kommunen ansökte förra året om statliga medel för att genomföra fler undersökningar i marken efter branden. Syftet är att klargöra ifall branden gjort att fler föroreningar spridit sig ner i marken.

I början av året beviljades bidragsmedel och denna veckan är det alltså dags för själva grävarbeterna. Prover på marken och grundvattnet kommer att tas i hela området och därefter analyseras. Alla resultat ska sammanställas i en rapport där även förslag kommer att redovisas på vad som behöver göras i framtiden.

För mer information, kontakta Gisela Åberg, miljöinspektör Malung-Sälens kommun, telefon 0280-186 87.

Sidan uppdaterad 2017-08-17 av