Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Medarbetare i Malung-Sälens kommun

Under de kommande åren behöver kommunen rekrytera många nya medarbetare.

Närmare 1000 anställda

Malung-Sälens kommun är en stark aktör på arbetsmarknaden i kommunen. Med cirka 960 medarbetare spridda över kommunen är vi en stor arbetsgivare som arbetar aktivt med nyrekrytering för att bibehålla vår service mot våra medborgare. Med anledning av de stora pensionsavgångar som Malung-Sälens kommun står inför kommer vi inom de kommande åren rekrytera många nya medarbetare.

Genom ett utökat samarbete med skolor; gymnasium, yrkesutbildningar, högskolor samt universitet och tillsammans med välutvecklade kompetensförsörjningsplaner hoppas vi kunna möta vårt framtida behov av arbetskraft på bästa sätt.

Sidan uppdaterad 2020-11-13 av