Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Arbetsmarknaden i kommunen

Arbetsmarknaden i Malung-Sälens kommun domineras av turismnäring, traditionell tillverkningsindustri och, givetvis, skinnhandel.

Fiskarhedens Trävaru AB

Världsledande företag

Sedan urminnestider är Malung känt för sin skinnindustri som än idag finns kvar på orten och kännetecknas av god kvalité och prisbelönt design. Kommunen har många värdsledande företag inom tillverkningsindustri och Sälen är norra Europas största skiddestination med en stor besöksnäring. Med starka traditioner och ständig utveckling skapas goda möjligheter för tillväxt!

Malung-Sälens kommun är en av de största arbetsgivarna på orten med cirka 960 medarbetare. Andra stora aktörer är SkiStar, Fiskarhedens Trävaru AB, Autoform AB och Landstingen Dalarna bland många andra. Kommunen omger sig också av starka aktörer i sportsliga sammanhang: Vasaloppet, Dansbandsveckan och år 2016 arrangerades O-ringen i Sälen.

Sidan uppdaterad 2018-02-27 av