Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Grafisk profil

Varumärket "Malung-Sälens kommun" används i kommunal information och vid tjänsteutövande där syftet inte är att marknadsföra platsen. Vid samarbetsprojekt där Malung-Sälens kommun deltar som en aktiv part ska logotypen finnas med vid informationsspridning och marknadsföring.

En genomtänkt, väl utformad och enhetlig grafisk profilering ger en gemensam identitet åt Malung-Sälens kommun och dess enheter. Ett enhetligt intryck inger förtroende och stärker vår image i omvärlden. Kommunen ska vara en tydlig avsändare vid marknadsföring, infor­mation etc. En distinkt avsändare ökar logotypens värde som gemensam symbol för alla anställda inom kommunen och ökar den interna samhörigheten. Det grafiska profilprogram­met bidrar till att både omvärlden och vi själva upplever oss som en kommun att räkna med.

Profilen gäller för alla enheter och förvaltningar inom kommunen och omfattar alla typer av dokument, annonser och trycksaker etc. Enhetliga mallar och klara direktiv underlättar arbetet för såväl egna medarbetare som samarbetspartners. På så vis frigörs både tid och pengar.

I manualen finns inte regler för alla sammanhang, men den visar de vanligast förekommande tillämpningarna av vår grafiska profil för att andemeningen tydligt skall framgå. Se det som bruksanvisning för att behandla vårt ”varumärke” på ett korrekt sätt.

Logotypen är vårt varumärke och kännetecken och ska alltid finnas med på alla typer av material där Malung-Sälens kommun är avsändare.

Kommunens logotyp finns i flera olika varianter och filformat. Den nedladdningsbara logotypen finns i eps för tryck. Om du vill ha en annan variant är du välkommen att kontakta kommunikationschef frida.liljequist@malung-salen.se.

Gör så här för att ladda ner logotypen:

Här ligger olika varianter av logotypen som länkar vilka enkelt kan ladda ned:

Högerklicka på länken och välja "spara" (PC) eller Ctrl + klicka och välja "spara" (Mac).

Vem får använda kommunens logotyp?

Malung-Sälens kommuns logotyp är i första hand till för kommunen och våra verksamheter. Vi använder den när vi kommunicerar och marknadsför våra tjänster och vår service till dig som bor och verkar här. Leverantörer och samarbetspartners som samarbetar med oss och där kommunen är delfinansiär kan få lov att använda vår logotyp.

Sidan uppdaterad 2019-08-15 av