Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Kommunal anslagstavla

På den kommunala anslagstavlan publiceras löpande kungörelser av detaljplaner och protokoll med mera.

 1. Kungörelse om granskning - Västra Sälen 8:70
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentVästra Sälen 8:70
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Planområdet är beläget ca 350 m öster om Sälfjällstorget mellan Fjällvägen och Isvägen. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fristående fritidsbebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelsestruktur.

 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 74-115
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollKSAU 2021-03-23 §§ 74-115.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2021-03-23
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden AU
  Paragrafer§§ 13-22
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareSandra Sjöström
  Nedladdningsbart protokollMSNAU 2021-03-23 §§ 13-22.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Socialnämndens arbetsutskott 2021-03-31
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 59-63
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2021-03-31 §§ 59-63.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Socialnämndens arbetsutskott 2021-03-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 44-58
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2021-03-24 §§ 44-58.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Socialnämndens arbetsutskott 2021-03-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 42-43
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2021-03-24 §§ 42-43.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-03-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 13-25
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareSandra Sjöström
  Nedladdningsbart protokollProtokoll BUNAU 2021-03-08.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-09
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 54-73
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollKSAU 2021-03-09 §§ 54-73.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
Sidan uppdaterad 2020-10-27 av