Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Kommunal anslagstavla

På den kommunala anslagstavlan publiceras löpande kungörelser av detaljplaner och protokoll med mera.

 1. Räddningsnämnden 2020-12-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRäddningsnämnden
  Paragrafer§§ 45-52
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollRN 2020-12-21 §§ 45-52.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Kommunfullmäktige 2021-01-25
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigTitti Hedin Kvick
  DokumentKF 2021-01-25.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Hjälpmedelsnämnden Dalarna arbetsutskott 2021-01-14
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansHjälpmedelsnämndens Dalarna
  Förvaringsplats för protokolletwww.regiondalarna.se
  SekreterareFredrik Bergqvist
  Nedladdningsbart protokollAnslagsbevis HNAU.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-12-16
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 371-389
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollKSAU 2020-12-16 §§ 371-389.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Kommunfullmäktige 2020-12-21
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer§§ 115-141
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollKF 2020-12-21 §§ 115-141.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer§§ 101-109
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareSandra Sjöström
  Nedladdningsbart protokollBUN 2020-12-17 §§ 101-109.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Hjälpmedelsnämnden 2020-12-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansHjälpmedelsnämnden
  Förvaringsplats för protokolletse biforgad fil
  Nedladdningsbart protokollAnslag bevis HD 2020-12-20 .pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
Sidan uppdaterad 2020-10-27 av