Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Kommunal anslagstavla

På den kommunala anslagstavlan publiceras löpande kungörelser av detaljplaner och protokoll med mera.

 1. Miljö-och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2020-03-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden AU
  Paragrafer§§ 18-19
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareSandra Sjöström
  Nedladdningsbart protokollMSNAU 2020-03-17 §§ 18-19.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Kungörelse om granskning - Gusjön 6:111, Brf Gusjö Kläppen 2
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentGusjön 6:111, Brf Gusjö -Kläppen 2
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Planområdet är beläget strax norr om Kläppens skidanläggning.

  Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet till en ombildning av en bostadsrättsförening till fristående fastigheter med enskilt ägande. Dessutom utökas byggrätten något.

 3. Räddningsnämnden 2020-03-11
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRäddningsnämnden
  Paragrafer§§ 9-11
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollRN 2020-03-11 §§ 9-11.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-03-09
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 10-15
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareSandra Sjöström
  Nedladdningsbart protokollBUNAU 2020-03-09 §§ 10-15.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 5. Barn-och utbildningsnämnden 2020-02-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer§§ 11.21
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareSandra Sjöström
  Nedladdningsbart protokollBUN 2020-02-26 §§ 11-21.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Socialnämnden
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer§§ 11-20
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSN 2020-03-11 §§ 11-20.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Kungörelse om granskning - Myrflogården , Mornäs 16:71
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentMyrflogården, Mornäs 16:71.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Planområdet är beläget på Flatfjällets nedre västsluttning vid korningen mellan Flatfjällsvägen och Mornäsvägen.

  Planförslagets huvudsakliga syfte är att ändra användningen så att den befintliga bebyggelsen legaliseras samt möjliggöra byggnation av ytterligare ett fritidshus. Fastigheten avses kunna delas upp i tre fastigheter.

 8. Valnämnden 2020-03-03
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Paragrafer§§ 2-11
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollVN 2020-03-03 §§ 2-11.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
Sidan uppdaterad 2020-02-26 av