• Kontakt

Kommunal anslagstavla

På den kommunala anslagstavlan publiceras löpande kungörelser av detaljplaner och protokoll med mera.

 1. Kungörelse om granskning - Norra Orrbacken
  • Kungörelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentNorra Orrbacken
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Planområdet är beläget i de östra delarna av Kläppen skidanläggning i Malung - Sälens kommun. Detaljplanen är lokaliserad till fastigheterna Gusjön 6:109 och Gusjön 4:65. Syftet med detaljplanen är att medge fritidsbebyggelse i anslutning till den befintliga skidanläggning.

 2. Kommunfullmäktige 2021-06-21
  • Kallelse
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigSandra Sjöström
  DokumentKF 2021-06-21.pdfPdf, 23.6 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 3. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2021-06-03
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 64-79
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTherese Halvarsson
  Nedladdningsbart protokollMSN 2021-06-03 §§ 64-79.pdfPdf, 426.3 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Räddningsnämnden 2021-05-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRäddningsnämnden
  Paragrafer§20-§26
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareLinda Hjalmarsson Fjeldstad
  Nedladdningsbart protokollRN 2021-05-24 §§20-26.pdfPdf, 1.8 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Brödtext

 5. Kommunstyrelsen 2021-06-01
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer§§ 70-96
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollKS 2021-06-01 §§ 70-96.pdfPdf, 1.7 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 6. Socialnämndens arbetsutskott 2021-06-09
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 111-112
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareLinda Hjalmarsson Fjeldstad
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2021-06-09 §§ 111-112.pdfPdf, 399.5 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 7. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2021-06-03
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljö- och stadsbyggnadsnämnden
  Paragrafer§§ 62-63
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTherese Halvarsson
  Nedladdningsbart protokollMSN 2021-06-03 §§ 62-63.pdfPdf, 315.2 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-28
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer§§ 61-69
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareSandra Sjöström
  Nedladdningsbart protokollBUN 2021-04-28 §§ 61-69.pdfPdf, 2.5 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 9. Kultur-och fritidsnämden 2021-06-02 extra
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKultur- och fritidsnämnden
  Paragrafer§§ 28-29
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareMona Enqvist
  Nedladdningsbart protokollKFN 2021-06-02 §§ 28-29 omedelbart justerat.pdfPdf, 599 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Meddelande om antagande - Detaljplan Östra Rönningen.
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentÖstra Rönningen
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun beslutade 2021-05-24 § 40, att anta Detaljplan för Östra Rönningen i Malung – Sälens kommun.

  Tillkännagivande av beslutet har satts upp på kommunens digitala anslagstavla 2021-06-01.

  Beslutet kan överklagas hos mark och miljödomstolen. Överklagandet ska först ges in till den myndighet som har meddelat antagandebeslutet, dvs. kommunen. Därefter överlämnar kommunen överklagandet, under förutsättning att det har inkommit i rätt tid, till mark och miljödomstolen.

  Klagomålen ska vara skriftliga och ha kommit in till kommunstyrelsen inom 3 veckor från den dag då justering av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

  I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas (ange t ex. beslutsdatum, ärende och paragrafnummer), varför beslutet anses oriktigt och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska undertecknas med namn, personnummer och postadress och skickas till:

  Malung-Sälens kommun Stadsbyggnadskontoret Box 14 782 21 Malung

  Eller med e-post: kommun@malung-salen.se

 11. Kommunfullmäktige 2021-05-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer§§ 35-51
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollKF 2021-05-24 §§ 35-51.pdfPdf, 1.4 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 12. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-05-18
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 158-198
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollKSAU 2021-05-18 §§ 158-198.pdfPdf, 2 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 13. Finsam Västerdalarna 2021-05-17
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansFinsam Västerdalarna
  Paragrafer§§
  Förvaringsplats för protokolletFinsam Västerdalarna Malung
  SekreterareUlf Oskarsson
  Nedladdningsbart protokollTillkännagivande Finsam 20210517 .pdfPdf, 249.5 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 14. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-05-10
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 36-44
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareSandra Sjöström
  Nedladdningsbart protokollBUNAU 2021-05-10 §§ 36-44.pdfPdf, 112.1 kB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 15. Socialnämndens arbetsutskott 2021-05-19
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 88-110
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2021-05-19 §§ 88-110.pdfPdf, 3.1 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 16. Räddningsnämnden 2021-04-26
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRäddningsnämnden
  Paragrafer§§ 11-19
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollRN 2021-04-26 §§ 11-19.pdfPdf, 2.1 MB.
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
Sidan uppdaterad 2021-05-10 av