Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Föreskrifter, riktlinjer, policys m.m

Den kommunala författningssamlingen innehåller resultat av kommunfullmäktiges beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i kommunen. Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter men också policyer och reglementen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Allmänna lokala ordningsföreskrifter.pdf 41.5 kB 2013-10-30 15.47
Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln.pdf 34.3 kB 2013-10-30 15.47
Kartbilaga Allmänna lokala ordningsföreskrifter.pdf 2.3 MB 2013-10-30 15.48
Kartbilaga Lokala ordningsföreskrifter för torghandeln.pdf 953.2 kB 2013-10-30 15.48
Avfallsföreskrifter för Malung-Sälens kommun.pdf 629.2 kB 2015-01-29 09.05
Taxa för miljönämndens tillsyn inom miljö, hälsa och livsmedel.pdf 398 kB 2015-02-27 10.06
Lokala föreskrifter för miljö och människors hälsa.pdf 45.4 kB 2016-07-25 10.08
Avfallstaxa 2018.pdf 560.8 kB 2018-04-30 12.33
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetsordning för kommunfullmäktige.pdf 117.7 kB 2017-06-16 09.59
Arkivreglemente för Malung-sälens kommun .pdf 12.2 kB 2017-09-06 14.57
Arvodesreglemente.pdf 142.1 kB 2017-01-05 08.51
Attestreglemente.pdf 39.2 kB 2013-10-17 11.48
Barn-och utbildningsnämnden 2020.pdf 112.9 kB 2020-07-09 11.24
Delegationsordning för kommunstyrelsen.pdf 77 kB 2014-09-22 11.18
Delegationsordning för trafiknämnden.pdf 55.3 kB 2018-07-05 08.28
Förbundsordning Västerdalarnas utbildningsförbund.pdf 15 kB 2015-09-28 09.03
Internkontroll.pdf 39.8 kB 2013-10-17 11.48
Kommunstyrelsen 2020.pdf 160.8 kB 2020-07-09 11.24
Koncernberedningen.pdf 37.7 kB 2013-10-17 11.48
Kultur-och fritidsnämnden 2020.pdf 110.3 kB 2020-07-09 11.24
Miljö-och stadsbyggnadsnämnden 2020.pdf 146.6 kB 2020-07-09 11.24
Näringslivsrådet.pdf 29.6 kB 2013-10-17 11.48
Partistöd.pdf 12.5 kB 2014-11-03 15.33
Pensionärsrådet.pdf 81.2 kB 2016-04-26 09.35
Revisionsreglemente.pdf 44.6 kB 2014-01-14 12.51
Räddningsnämnden 2020.pdf 110.6 kB 2020-07-09 11.24
Snabb Slant.pdf 12.3 kB 2013-10-17 11.48
Socialnämnden 2020.pdf 143.1 kB 2020-07-09 11.24
Tillgänglighetsrådet.pdf 912.5 kB 2018-05-15 15.15
Trafiksäkerhetskommittén.pdf 19.7 kB 2013-10-17 11.48
Ungdoms- och demokratiberedningen.pdf 40.1 kB 2013-10-17 11.48
Ungdomsrådet.pdf 25 kB 2013-10-17 11.48
Upphandlings-och inköpsreglemente.pdf 24 kB 2015-03-12 14.19
Valnämnden 2020.pdf 108.8 kB 2020-07-09 11.24
Ärendeberedningen.pdf 14.2 kB 2015-04-07 13.33
Överförmyndarnämnden.pdf 35.4 kB 2013-10-17 11.48
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetsmiljöpolicy.pdf 368.8 kB 2020-07-08 07.12
Avseende skadligt bruk policy.pdf 402 kB 2020-07-08 07.12
Finanspolicy.pdf 71.1 kB 2013-10-17 11.43
Fordonspolicy.pdf 42.9 kB 2013-10-17 11.43
Friskvårdspolicy samt friskvårdsförmåner.pdf 533.7 kB 2020-07-08 07.12
Informationssäkerhetspolicy.pdf 45.8 kB 2013-10-17 11.43
Kommunikationspolicy.pdf 34.7 kB 2013-10-17 11.43
Ledarskapspolicy.pdf 181.5 kB 2013-10-17 11.43
Lönepolicy.pdf 6.9 kB 2013-10-17 11.43
Måltidspolicy.pdf 37.9 kB 2013-10-17 11.43
Pensionspolicy.pdf 292.6 kB 2013-10-17 11.43
Policy mot klotter och skadegörelse.pdf 26.2 kB 2013-10-17 11.43
Policy och riktlinjer för föreningsbidrag.pdf 95.5 kB 2013-10-17 11.43
Ägarpolicy för kommunägda bolag.pdf 81.3 kB 2013-10-17 11.43
Sidan uppdaterad 2020-10-21 av