• Kontakt

Föreskrifter, riktlinjer, policys m.m

Den kommunala författningssamlingen innehåller resultat av kommunfullmäktiges beslut som utöver kommunallag och andra författningar styr och reglerar den kommunala verksamheten i kommunen. Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter men också policyer och reglementen.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetsordning för kommunfullmäktige.pdf Pdf, 117.7 kB. 117.7 kB 2017-06-16 09.59
Arkivreglemente för Malung-sälens kommun .pdf Pdf, 12.2 kB. 12.2 kB 2017-09-06 14.57
Arvodesreglemente.pdf Pdf, 142.1 kB. 142.1 kB 2017-01-05 08.51
Attestreglemente.pdf Pdf, 39.2 kB. 39.2 kB 2013-10-17 11.48
Barn-och utbildningsnämnden 2020.pdf Pdf, 112.9 kB. 112.9 kB 2020-07-09 11.24
Delegationsordning för kommunstyrelsen.pdf Pdf, 77 kB. 77 kB 2014-09-22 11.18
Delegationsordning för trafiknämnden.pdf Pdf, 55.3 kB. 55.3 kB 2018-07-05 08.28
Förbundsordning Västerdalarnas utbildningsförbund.pdf Pdf, 15 kB. 15 kB 2015-09-28 09.03
Internkontroll.pdf Pdf, 140.3 kB. 140.3 kB 2021-08-13 10.10
Koncernberedningen.pdf Pdf, 37.7 kB. 37.7 kB 2013-10-17 11.48
Kultur-och fritidsnämnden 2020.pdf Pdf, 110.3 kB. 110.3 kB 2020-07-09 11.24
Miljö-och stadsbyggnadsnämnden 2020.pdf Pdf, 146.6 kB. 146.6 kB 2020-07-09 11.24
Näringslivsrådet.pdf Pdf, 29.6 kB. 29.6 kB 2013-10-17 11.48
Partistöd.pdf Pdf, 12.5 kB. 12.5 kB 2014-11-03 15.33
Pensionärsrådet.pdf Pdf, 81.2 kB. 81.2 kB 2016-04-26 09.35
ReglementeKommunstyrelsen 2020.pdf Pdf, 160.8 kB. 160.8 kB 2020-07-09 11.24
Revisionsreglemente.pdf Pdf, 44.6 kB. 44.6 kB 2014-01-14 12.51
Räddningsnämnden 2020.pdf Pdf, 110.6 kB. 110.6 kB 2020-07-09 11.24
Snabb Slant.pdf Pdf, 12.3 kB. 12.3 kB 2013-10-17 11.48
Socialnämnden 2020.pdf Pdf, 143.1 kB. 143.1 kB 2020-07-09 11.24
Tillgänglighetsrådet.pdf Pdf, 912.5 kB. 912.5 kB 2018-05-15 15.15
Trafiksäkerhetskommittén.pdf Pdf, 19.7 kB. 19.7 kB 2013-10-17 11.48
Ungdoms- och demokratiberedningen.pdf Pdf, 40.1 kB. 40.1 kB 2013-10-17 11.48
Ungdomsrådet.pdf Pdf, 25 kB. 25 kB 2013-10-17 11.48
Upphandlings-och inköpsreglemente.pdf Pdf, 24 kB. 24 kB 2015-03-12 14.19
Valnämnden 2020.pdf Pdf, 108.8 kB. 108.8 kB 2020-07-09 11.24
Ärendeberedningen.pdf Pdf, 14.2 kB. 14.2 kB 2015-04-07 13.33
Överförmyndarnämnden.pdf Pdf, 35.4 kB. 35.4 kB 2013-10-17 11.48
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Arbetsmiljöpolicy.pdf Pdf, 368.8 kB. 368.8 kB 2020-07-08 07.12
Avseende skadligt bruk policy.pdf Pdf, 402 kB. 402 kB 2020-07-08 07.12
Finanspolicy.pdf Pdf, 71.1 kB. 71.1 kB 2013-10-17 11.43
Fordonspolicy.pdf Pdf, 42.9 kB. 42.9 kB 2013-10-17 11.43
Friskvårdspolicy samt friskvårdsförmåner.pdf Pdf, 533.7 kB. 533.7 kB 2020-07-08 07.12
Informationssäkerhetspolicy.pdf Pdf, 45.8 kB. 45.8 kB 2013-10-17 11.43
Kommunikationspolicy.pdf Pdf, 34.7 kB. 34.7 kB 2013-10-17 11.43
Ledarskapspolicy.pdf Pdf, 181.5 kB. 181.5 kB 2013-10-17 11.43
Lönepolicy.pdf Pdf, 6.9 kB. 6.9 kB 2013-10-17 11.43
Måltidspolicy.pdf Pdf, 37.9 kB. 37.9 kB 2013-10-17 11.43
Pensionspolicy.pdf Pdf, 292.6 kB. 292.6 kB 2013-10-17 11.43
Policy mot klotter och skadegörelse.pdf Pdf, 26.2 kB. 26.2 kB 2013-10-17 11.43
Policy och riktlinjer för föreningsbidrag.pdf Pdf, 95.5 kB. 95.5 kB 2013-10-17 11.43
Ägarpolicy för kommunägda bolag.pdf Pdf, 81.3 kB. 81.3 kB 2013-10-17 11.43
Sidan uppdaterad 2020-10-21 av