• Kontakt

Kontakta oss

Det är oss du träffar på plats eller når på telefon när du har ärenden som gäller barnomsorg, skola och utbildning.

Skolkansliet

Skolchef
Tf. Maria Holmqvist
Tel. 0280-182 04
E-post: maria.holmqvist@malung-salen.se

För- och grundskolechef
Gunilla Kapla
Tel. 0280-181 84
E-post: gunilla.kapla@malung-salen.se

Handläggare
Sirpa Keskitalo
Tel. 0280-181 82
E-post: sirpa.keskitalo@malung-salen.se

Fakturahantering, skolskjutsar, handläggning av internfakturor och interkommunala ersättningar samt externa debiteringar och vissa reseräkningar, försäkringsfrågor för elever.

Skolassistent
Ulrika Lindholm
Tel. 0280-183 19
E-post: ulrika.lindholm@malung-salen.se

Systemadministratör för barn- och elevregistret Extens och internetlösningen Dexter, statistikuppgifter till SCB, debitering och övrig handläggning av barnomsorgsavgifter och viss ekonomihantering.

Nämndsekreterare
Therese Halvarsson
Tel. 0280-181 26
E-post: therese.halvarsson@malung-salen.se

Sekreterare i barn- och utbildningsnämnden samt dess arbetsutskott, beredning av ärenden, utredningsarbete, kallelser med mer för nämndens sammanträden, utskrift av protokoll, registratorsuppgifter.

Sidan uppdaterad 2021-11-19 av