• Kontakt

Nationella prov

Nationella prov genomförs i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan samt i vissa kurser på gymnasial nivå. Det finns också nationella prov i utbildning i svenska för invandrare (sfi). De nationella proven ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och betygssättning.

Ämnesprov, kursprov och slutprov

De nationella proven är ett samlingsnamn för obligatoriska prov som genomförs i flera skolformer över hela landet. I grundskolan heter de nationella proven ämnesprov och i gymnasieskolan heter de kursprov. Proven som genomförs i Sfi heter slutprov.

Ämnesproven i årskurs 3 ska genomföras under en provperiod som fastställs av Skolverket.

Provperioden gäller även sameskolan i årskurs 3 och specialskolan i årskurs 4.
För att proven ska komma in på ett så naturligt sätt som möjligt i undervisningen bestämmer skolan själv när under den fastställda provperioden som de olika delproven ska genomföras.

Datum för ämnesprov i årskurs 3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De nationella proven i årskurs 6 består av delprov.

Dessa kan vara tidsbundna med provdatum eller icke tidsbundna. De icke tidsbundna delarna genomförs under en provperiod. Skolan bestämmer själv vilken tid på dagen provet startar.

Provdatumen gäller även sameskolan i årskurs 6 samt specialskolan i årskurs 7.

Datum för ämnesprov i årskurs 6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ämnesproven i årskurs 9 består av delprov.

Dessa kan vara tidsbundna med provdatum eller icke tidsbundna. Proven ska påbörjas klockan 9:00 på dagen för provet.

Provdatumen gäller även för specialskolan i årskurs 10.

Datum för ämnesprov i årskurs 9 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-10-13 av