• Kontakt

Avgifter och regler

Här hittar ni gällande avgifter och regler för förskola och skolbarnomsorg.

Nya avgiftsnivåer

I Malung-Sälens kommun tillämpas "maxtaxa" för förskola och skolbarnomsorg. Avgiften beräknas i procent av hushållets bruttoinkomst per månad. Skolverket har beslutat att inkomsttaket för maxtaxan höjs från 49 280 kr till 50 340 kr från och med 1 januari 2021. Vilket innebär att de nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa blir följande:

Förskola/pedagogisk omsorg 2021


Avgiftstak

Dock högst...

Barn 1

3%

1 510 kr

Barn 2

2%

1 007 kr

Barn 3

1%

   503 kr


Fritidshem/pedagogisk omsorg 2021Avgiftstak

Dock högst...

Barn 1

2%

1 007 kr

Barn 2

1%

   503 kr

Barn 3

1%

   503 kr

Fr.o.m. 1 januari 2021 är inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad)
50 340 kronor

Så beräknas maxtaxan

Hushållets barn räknas samman för att få fram första, andra och tredje barn. Det yngsta barnomsorgsplacerade barnet räknas som det första.
Taxan är inkomstrelaterad och beräknas i procent av hushållets bruttoinkomst. Om hushållets gemensamma inkomst är 50 340 kronor eller mer per månad kommer man upp i maximal månadsavgift. 

Sidan uppdaterad 2021-09-23 av