Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Avgifter och regler

Här hittar ni gällande avgifter och regler för förskola och skolbarnomsorg.

Nya avgiftsnivåer

I Malung-Sälens kommun tillämpas "maxtaxa" för förskola och skolbarnomsorg. Avgiften beräknas i procent av hushållets bruttoinkomst per månad. Skolverket har beslutat att inkomsttaket för maxtaxan höjs från 47 490 kr till 49 280 kr från och med 1 januari 2020. Vilket innebär att de nya högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa blir följande:

Förskola/pedagogisk omsorg 2020


Avgiftstak

Dock högst...

Barn 1

3%

1 478 kr

Barn 2

2%

   986 kr

Barn 3

1%

   493 kr


Fritidshem/pedagogisk omsorg 2020Avgiftstak

Dock högst...

Barn 1

2%

   986 kr

Barn 2

1%

   493 kr

Barn 3

1%

   493 kr

Fr.o.m. 1 januari 2020 är inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst per månad)
49 280 kronor

Så beräknas maxtaxan

Hushållets barn räknas samman för att få fram första, andra och tredje barn. Det yngsta barnomsorgsplacerade barnet räknas som det första.
Taxan är inkomstrelaterad och beräknas i procent av hushållets bruttoinkomst. Om hushållets gemensamma inkomst är 49 280 kronor eller mer per månad kommer man upp i maximal månadsavgift. 

Sidan uppdaterad 2020-08-12 av