• Kontakt

Enskilt vatten

Har du inte kommunalt vatten har du mest troligt enskilt vatten från en bergborrad brunn. Här beskriver vi bland annat hur du kan testa ditt dricksvatten och vad du bör tänka på innan du köper hus med egen dricksvattenbrunn.

Testa ditt dricksvatten

Vatten innehåller flera olika ämnen med varierande betydelse för människors hälsa. Beroende på vad vattnet ska användas till kan det ställas olika krav på vattnets kvalitet. Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer bör du ta prov på ditt dricksvatten regelbundet genom att lämna vattenprov för analys hos ett laboratorium.

Vill du testa ditt dricksvatten så beskriver vi hur du kan gör i vår guide här.

Att köpa hus med egen brunn

Om du ska köpa hus med egen brunn är det bra om du innan tar reda på fakta om brunnen. Hur mycket vatten ger brunnen? Räcker vattentillgången till familjen? När togs vattenprov senast? Fler tips på vad du bör tänka på finns att läsa i broschyren Köpa eller sälja hus med enskilt vattenLivsmedelsverket. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2021-02-16 av