Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Malungs garveri

Malungs garveri använde tungmetaller i garvningsprocessen. När garveriet nu är borta kommunen sedan 2017 undersökt och påbörjat sanering av området.

Förorening av marken

Malungs garveri var i drift från 1800-talets slut och in på 2000-talet på fastigheten Huden 1 i Malung. Krom och andra tungmetaller användes i garvningsprocessen och under årens lopp har dessa släppts ut via ledningsnät, men även dumpats i Västerdalälven som rinner precis utanför fastigheten. Först på 1970-talet byggdes ett reningsverk som tog emot avloppsvattnet från verksamheten, och vattnet släpptes därefter ut i Västerdalälven. Spill och förvaring av kemikalier på ett olämpligt sätt har också lett till förorening av marken på fastigheten. Dessutom har verksamheten använt eldningsolja för till exempel uppvärmning där spill och läckage skett från cisternerna.

Malung-Sälens kommun har sedan 2017 drivit projektet med att undersöka och sanera garverieområdet. Då det saknas ett företag eller fastighetsägare som kan hållas ansvarig för föroreningen är det staten som står för kostnaderna för saneringen. Kommunen måste dock driva projektet och ansöka om bidrag för undersökningar och sanering.

"Anders Eliasson gick som lärling hos JG Nordback i Arvika. Han startade sitt första garveri i Kaukasien, och flyttade sedan tillbaka till hembygden och startade sin garveriverksamhet i Malung 1888. Eliassons Läderindustri AB har varit Malungs, och under en tid Nordens, största garveri. Med nedgången av skinnindustrin följde ett antal rekonstruktioner och ägarbyten, innan verksamheten till sist lades ner 2003. De gamla fabriksbyggnaderna brann ner under juli 2014."

Källa: malungsskinn.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2020-08-31 av