Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Stugby på del av Berga 9:3

Planområdet är beläget i Berga by ca 500 m öster om området för Vasaloppsstarten och gränsar i sydväst mot Bergavägen och gränsar i sydväst mot Bergavägen.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av en stygby med ca 20 mindre fritidshus på del av fastigheten Berga 9:3.

Detaljplanen ska upp för antagande av MSN*: 2020-12-10

Planförslaget har vunnit Laga kraft : 2021- 01 -11


PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF
* MSN = Miljö-och -Stadsbyggnadsnämnden

Sidan uppdaterad 2021-01-19 av