Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Rörbäcksnäs 12:6 & 26:5

Planområdet är beläget ca 1 km norr om Rörbäcksnäs centrum.

Det huvudsakliga syftet är att tillskapa 12 nya fastigheter för bostäder i direkt anslutning till en befintlig detaljplan för bostäder.

Samrådsförslaget består av följande handlingar:

SamrådsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

IllustrationskartaPDF

VA-planPDFFastighetsförteckning finns tillgänglig på stadsbyggandskontoret.

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 15 April 2020. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2019:581 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                                eller till e-post:

Stadsbyggnadskontoret                                      plan@malung-salen.se                                 Malung-Sälens kommun
Box 14                                                                    Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                       Marcus Thorell

Sidan uppdaterad 2020-03-18 av