Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Östra Rönningen

Området Östra Rönningen är beläget i Lindvallens norra delar, strax söder om Fjällvägen. Planförslaget syftar  till att öka byggrätterna, möjliggöra delning av de stora befintliga tomterna, samt utreda om det är möjligt att komplettera området med nya tomter.

Granskningsförslaget består av följande handlingar:


GranskningsinformationPDF

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF

VA-kartaPDF

GrundkartaPDF

Undersökning betydande miljöpåverkanPDF

PlanprogramPDF

Fastighetsförteckning och Samrådsredogörelse finns tillgängliga på stadsbyggandskontoret

Har du synpunkter på förslaget?

Skicka synpunkterna till stadsbyggnadskontoret senast 17 Februari 2021. Den som inte senast detta datum har framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga ett beslut att anta detaljplanen.

Ange namn på planen och diarienummer: KS.2017:183 vid ett yttrande.

Du kan skicka ditt yttrande till:                            eller till e-post:

Stadsbyggnadskontoret                                  plan@malung-salen.se                                   Malung-Sälens kommun
Box 14                                                                Ansvarig handläggare:
782 21 Malung                                                   Matilda Bolin

Sidan uppdaterad 2021-01-27 av