Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Pågående planering

Det finns alltid många planer på gång i Malung-Sälens kommun. Här presenteras de planer som just nu är under framtagande.

Du som medborgare har alltid möjlighet att påverka pågående planering. Du har rätt att få information om och lämna synpunkter på de förslag som du berörs av. Alla detaljplaner som handläggs med utökat planförfarande kungörs förutom här på kommunens hemsida även på kommunens anslagstavla och i ortstidningarna.

Synpunkter kan du lämna in skriftligt eller muntligt till stadsbyggnadskontoret innan sista datum för planen. Viktigt att komma ihåg är att bara skriftliga yttranden kan ligga till grund för ett evetuellt senare överklagande av beslut att anta en detaljplan.

Planer aktuella för samråd

Östra Sälen 8:116

2020-09-25 - 2020-11-06

Planer aktuella för granskning

Detaljplan för Orrmyrheden 1:2 m fl

2020-09-23 - 2020-11-04

Detaljplan för Handelsområde i Stöten centrum

2020-10-14 - 2020-11-04

Detaljplan för Stugby på del av Berga 9:3

2020-10-16 - 2020-11-06

Detaljplan för Bostäder vid Granfjällsliften i Stöten

2020-10-26 - 2020-11-16

Detaljplan för Polisstation i Sälen

2020-10-28 - 2020-11-18

Välkommen på granskningsmöte!

På grund av coronapandemin kommer antalet deltagare vara begränsade och det finns därför möjlighet att delta vid på olika tider.

TID: torsdagen den 29 oktober, kl 18.00-19.00 alternativt kl 19.00-20.00

PLATS: Centrumhuset, Sälen


Sidan uppdaterad 2020-10-28 av