Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Djur

Tidigare låg djurskyddstillsynen på kommunerna, men efter att den flyttades till länsstyrelserna år 2009, så hanterar Miljökontoret i Malung-Sälen endast frågor kring djur som kan röra människors hälsa.

 Tillstånd eller inte för djurhållning?

Beroende på vart du bor inom kommunen så kan djurhållningen kräva tillstånd av Miljönämnden. Bor du inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser kan tillstånd behövas.

  • Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur (se undantag nedan) - Tillstånd krävs.
  • (Undantag ang. fjärderfä) Höns - Om man håller upp till och med fem hönor utan tupp, räknas detta som sällskapsdjur. Därför behöver man inte söka tillstånd för det. Tänk på att lämpligt hönshus och/eller hönsgård ska finnas.
  • Nötkreatur, häst, get, får eller svin - Tillstånd krävs.
  • Spindlar och reptiler - Är dina sällskapsdjur av den giftiga arten krävs det tillstånd. Men tillexempel en majsorm som inte är giftig, käver heller inte något tillstånd.

Mer information om tillstånd för djurhållning inom detaljplanelagt område finns i Malung-Sälens lokala föreskrifter.

Blankett för anmälan om hållande av vissa djur inom detaljplanelagt område hittar längst ner på sidan.

När såväl vilda djur som sällskapsdjur blir ett besvär för människors hälsa kan du vända sig till kommunen. Fyll då i en sk. störningsanmälan som finns längst ner på sidan.

Andra typer av djurfrågor

Vill du anmäla misstanke om dålig djurhållning vänder du dig till länsstyrelsen.

Om misstanke finns att djur far illa/vanvårdas eller har övergivits ska kontakt tas med Länsstyrelsens på Djurskyddstelefon tel. 010-225 05 01 (eller direkt 010-225 00 00 via växeln). Om du vill skicka in ett meddelande gå in via deras hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gäller det en misstanke om brott mot djurskyddslagen, som t.ex. djurplågeri, kontakta polisen, tel. 114 114

Det är även polisen som hanterar och kontrollerar lagen om tillsyn av hundar och katter.

Sidan uppdaterad 2018-09-14 av