• Kontakt

Boendemiljö

I vår bostad vistas vi många timmar om dygnet och stor del av våra liv.
Det är därför viktigt att inomhusmiljön är så bra som möjligt.

En bostad ska ha bra ventilation, tillräckligt med dagsljus och hållas tillfredställande uppvärmd.

Om du upplever att du har problem i din hyresbostad så ska du först kontakta din fastighetsägare. En fastighetsägare ska se till att fastigheten uppfyller gällande krav. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens bedömning kan du vända dig till Miljökontoret som handlägger bostadsklagomål.

Inomhus kan mögel börja växa om det finns tillgång till fukt, syre och näring. Mögel kan uppkomma vid fuktskador inomhus. Mögel i bostaden kan leda till luftvägsbesvär.

Vid misstanke om mögel: Titta efter missfärgningar och lukta när du kommer utifrån.

Temperaturen inomhus ska vara tillfredställd både sommar och vintertid. Enligt socialstyrelsens allmänna råd bör lufttemperaturen sommartid inte överstiga 26 grader och vintertid inte understiga 18 grader.

Kyla och drag kan bero på dålig isolering och otätheter runt fönster och dörrar.

Sidan uppdaterad 2018-10-03 av