• Kontakt

Avfallsregistret

I den nya Avfallsförordningen framgår att Naturvårdsverket ska upprätta ett nytt avfallsregister för rapportering av farligt avfall. Alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, handlar med, förmedlar, eller behandlar farligt avfall, ska förutom att föra anteckningar över detta i den egna verksamheten (vilket det har varit lagkrav på sedan tidigare), nu även rapportera in dessa uppgifter till Naturvårdsverkets nyligen upprättade avfallsregister.

För att ta reda vilka uppgifter som ska antecknas, se fliken Vad ska jag anteckna. Rapportering till Avfallsregistret är öppen och ska ske fortlöpande. Efter den 31 december 2021 kommer det vid försenad, eller utebliven rapportering vara förenat med miljösanktionsavgift.

  • För producenter och transportörer ska dessa anteckningar om farligt avfall upprättas innan det farliga avfallet transporteras bort.
  • För de övriga ska dessa anteckningar om farligt avfall upprättas senast två arbetsdagar från det att de inkom i verksamheten.
  • Alla ska sedan rapportera in dessa uppgifter om farligt avfall till avfallsregistret senast två arbetsdagar från det att anteckningarna upprättades.

Webbadress till avfallsregistret: https://www.naturvardsverket.se/avfallsregister Länk till annan webbplats.

På webbsidan finns flera olika e-tjänster att rapportera i. Vilken e-tjänst som din verksamhet ska använda sig av är beroende på vilken typ av verksamhet som ni bedriver.

  • För transportörer ska de egna anteckningarna sparas i 12 månader.
  • För övriga ska de egna anteckningarna sparas i 3 år.
Sidan uppdaterad 2021-02-19 av