Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Tipsa

Bredband

Malungs Elnät är det lokala alternativet bland fiberleverantörer av snabbt bredband i kommunen. Vi har idag cirka 25 mil fiberkabel i  Malung-Sälens kommun samt längs Vasaloppsspåret till Mora.

Aktuellt

Målet är att 90 procent av hushållen ska ha erbjudits fiber till år 2020. Planen är att Malung-Sälens Fibernät ska bygga fiber i större delen av kommunen fram till 2020. Allt eftersom utbyggnaden sker kommer hushåll och företag i de aktuella områden att kontaktas direkt av Malung-Sälens Fibernät/Malungs Elnät.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information:

E-post: kundservice@malungselnat.se

Telefon: 0280-442 20

Bredbandsstrategi

Den 15 december 2014 fastställde kommunfullmäktige en bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun.

Enligt strategin ska Malung-Sälens kommun eftersträva följande mål i sin bredbandsutbyggnad:

  • Bredbandsutbyggnaden ska, i ett långt tidsperspektiv, vara samhällsekonomiskt lönsam och bidra till ökad tillgänglighet, kunskapsnivå och produktivitet bland invånare och företag samt bidra till att stärka kommunens attraktivitet.
  • Kommunens samtliga verksamheter ska senast år 2020 vara anslutna till en IT infrastruktur som tillgodoser respektive förvaltnings behov.
  • År 2020 ska minst 90 procent av kommunens invånare och företag ha möjlighet att ansluta sig till bredband med hög dubbelriktad överföringshastighet om minst 100 Mbit/sek. Resterande 10 procent ska ha tillgång till en bredbandsinfrastruktur som medger en överföringshastighet om minst 30 Mbit/sek.

Ta del av bredbandsstrategin härPDF

Kommunen har även beslutat att avsätta två miljoner kronor per år mellan år 2015 och 2020 för att som medfinansiär tillgodose hushållens, kommunens och företagens behov av IT-infrastruktur med kapacitet om minst 100 Mbit/sek.

Stamnätet och fiberanslutning

Stamnätet finns idag från Malungs centrum, längs gamla banvallen genom Lima, Transtrand, Sälen och vidare upp på fjället till Hundfjället. Fiber är lagd även på en del av västra sidan älven.

Under 2014 lades fiber söderut till Yttermalung. Ambitionen är att de kommande åren komplettera stamnätet, samt att gå ut med ortsnät, där intresse markeras från företag och hushåll /lägenheter.

Malungs Elnät äger och ansluter fiber till fastigheten. Bolaget hyr även ut svartfiber till intressenter. Med svartfiber avses fiber som inte är ljussatt, den aktiveringen får de som hyr fiber göra själva. För att fibernätet ska få ett innehåll har Malungs Elnät ett samarbetsavtal med en kommunikationsoperatör, Open Universe. Operatören är rikstäckande och finns bland annat i Mora, Orsa, Leksand, Rättvik och Gagnef.

Open Universe har i sin tur en bred portfölj av tjästeleverantörer för bredband, TV och telefoni, ex Bredbandsbolaget, AllTele, Banhof, CanalDigital, Viasat, ComHem, Tele2.

Fiberanslutning kommer att kunna beställas av Malungs Elnät. Därefter beställs innehåll av Open Universe och vald tjänsteleverantör.

Lokalt engagemang är en viktig faktor för att även kunna få till stånd bredbandsbyggnation i områden där de kommersiella förutsättningarna är sämre. Det finns mycket erfarenhet och kunskap att hämta från de som redan genomfört resan att bygga sitt eget nät.

Bynätsforum - för lokala bredbandsnätlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Handbok för fibernätsföreningarPDF

Att bilda fibernätsförening, en presentation från CoompanionPDF

Sidan uppdaterad 2018-02-20 av