Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Ansökan

Biståndshandläggare i kommunen hjälper dig som har frågor kring korttids- och växelvård, särskilt boende, dagverksamhet, trygghetslarm, anhörigstöd, m.m.

Efter ansökan från dig själv eller anmälan från anhörig, sjukvårdspersonal, enhetschef eller annan, tar biståndshandläggare kontakt med dig för att göra en utredning som syftar till att klargöra dina önskemål och fastställa dina behov.

Biståndshandläggaren kommer att ställa frågor om:

  • Dina önskemål
  • Din sociala situation
  • Ditt boende
  • Din egen förmåga
  • Ditt hälsotillstånd
  • Dina problem i daglig livsföring

I vissa fall kan utredningen kräva att biståndshandläggaren hämtar information från läkare, sjuksköterska, enhetschef och/eller annan. Detta kan endast ske med ditt medgivande.

Därefter sker en bedömning av hur dina behov ska kunna tillgodoses, det vill säga med vilka medel och insatser. Inom 14 dagar från att din ansökan inkommit, får du ett beslut.

Om du inte beviljats det bistånd som du ansökt om, har du möjlighet att överklaga. I samband med avslaget får du information om hur du gör vid ett överklagande.

Ansökan HemtjänstWord Avser även insatser i form av ledsagning, trygghetslarm, dagverksamhet, korttidsplats och avlösarservice i hemmet.

Ansökan Särskilt boendeWord

Ansökan Boendestöd, sysselsättningWord 

Sidan uppdaterad 2019-03-21 av