Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Registrering

Om du vill starta eller driva en livsmedelsverksamhet måste den registreras hos Miljö- och stadsbyggnadsnämnden innan du öppnar eller påbörjar verksamheten.

Vad är ett livsmedelsföretag?

Ett livsmedelsföretag producerar, bearbetar eller distribuerar mat. Företaget kan vara privat eller offentligt och kan drivas med eller utan vinstintresse. Avgörande är om det sker ett utsläppande av livsmedel på marknaden.

Livsmedelsföretag finns inom hela kedjan, från jord till bord, det vill säga från primärproducenter, exempelvis ett lantbruksföretag som odlar olika grödor, till en restaurang eller butik.

Det finns vissa undantag från kravet på registrering, läs mer till höger under "Tillfälliga verksamheter".

Registrering

För att bedriva livsmedelsverksamhet måste verksamheten vara registrerad innan du öppnar eller påbörjar verksamheten. Har verksamheten egen dricksvattenanläggning måste även det registreras.

Registreringen är en enkel process där du via en blankett anmäler till miljönämnden att du ska starta en verksamhet. Verksamheten får påbörjas 14 dagar efter det att anmälan har kommit in till nämnden.

Att påbörja livsmedelsverksamhet utan att först registrera sig är åtalbart som brott mot livsmedelslagen.

Sidan uppdaterad 2019-01-15 av