Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt

Skinnarbadet stängt

Under vatten

Nu löser vi in årskort på Skinnarbadet

Efter beslut i Kultur- och fritidsnämnden betalar vi nu tillbaka återstående tid på ditt årskort/klippkort på Skinnarbadet.

Återstående tid betalas ut per dag och beräknas från 19 augusti.

För att utbetalningarna ska kunna ske behöver vi veta:

• Ditt slutdatum på kortet

• Namn, adress, födelsedata och telefonnummer

• Din bank och ditt kontonummer + clearing

Klippkort skickas in.

Vi betalar inte ut kontant! Maila in dina uppgifter på bokningen@malung-salen.se

Sista dag för inlösen av kort är 31 December 2019.


Den kommunala simhallen Skinnarbadet stängdes precis innan sommaren på grund av spår av legionellabakterier på alla avdelningar.

Flera åtgärder har gjorts under sommaren och hösten för att få bort bakterien, men utan framgång och med anledning av detta kommer Skinnarbadet att fortsätta hållas stängt på grund av reparationsarbete.

Håll er informerade via våra sociala medier.

Skinnarbadet är den kommunala simhallen i Malungs centrum.
Här finns förutom simhall även bastu och motionshall.

Vi har även en Facebooksida där vi går ut med information

Sidan uppdaterad 2019-11-11 av

Karta