Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

Tipsa

Kommunal anslagstavla

Här hittar du kommunens digitala anslagstavla. Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan i kommunhuset

 1. Socialnämnden 2018-05-09
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämnden
  Paragrafer§§ 33-49
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSN 2018-05-09 §§ 33-49.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 2. Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 27-32
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareAnna Halvarsson
  Nedladdningsbart protokollBUNAU 2018-05-14 §§ 27-32.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 3. Valnämnden 2018-05-08
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansValnämnden
  Paragrafer§§ 15-21
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareErik Hansson
  Nedladdningsbart protokollVN 2018-05-08 §§ 15-21.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 4. Meddelande om antagande av detaljplan - Hundfjället Skistarlodge
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentSkistar lodge Hundfjället
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun beslutade 2018-05-07, § 50 , att anta

  Detaljplan för Hundfjället Skistarlodge .

  Tillkännagivande av beslutet har satts upp på kommunens digitala anslagstavla 2018-05-15.

  Beslutet kan överklagas hos mark och miljödomstolen. Överklagandet ska först ges in till den myndighet som har meddelat antagandebeslutet, dvs. kommunen. Därefter överlämnar kommunen
  överklagandet, under förutsättning att det har inkommit i rätt tid, till mark och miljödomstolen.

  Klagomålen ska vara skriftliga och ha kommit in till kommunstyrelsen inom 3 veckor från den dag då justering av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

  I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas (ange t ex. beslutsdatum,ärende och paragrafnummer), varför beslutet anses oriktigt och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska undertecknas med namn, personnummer och postadress och skickas till:

  Malung-Sälens kommun

  Stadsbyggnadskontoret

  Box 14

  782 21 Malung

 5. Meddelande om antagande av Detaljplan för Trollbäcken mitt vid Lavenliften.
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentTrollbäcken Mitt vid Lavenliften
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.

  Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun beslutade 2018-05-07, § 49 , att anta  Detaljplan Trollbäcken mitt vid Lavenliften .

  Tillkännagivande av beslutet har satts upp på kommunens digitala anslagstavla 2018-05-15.

  Beslutet kan överklagas hos mark och miljödomstolen. Överklagandet ska först ges in till den myndighet som har meddelat antagandebeslutet, dvs. kommunen. Därefter överlämnar kommunen överklagandet, under förutsättning att det har inkommit i rätt tid, till mark och miljödomstolen.

  Klagomålen ska vara skriftliga och ha kommit in till kommunstyrelsen inom 3 veckor från den dag då justering av protokollet med beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

  I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas (ange t ex. beslutsdatum, ärende och paragrafnummer), varför beslutet anses oriktigt och vilken ändring som önskas. Skrivelsen ska undertecknas med namn, personnummer och postadress och skickas till:


  Malung-Sälens kommun

  Stadsbyggnadskontoret

  Box 14

  782 21 Malung

 6. Kommunfullmäktige 2018-05-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunfullmäktige
  Paragrafer§§ 42-60
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareErik Hansson
  Nedladdningsbart protokollKF 2018-05-07 §§ 42-60.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 7. Räddningsnämnden 2018-05-07
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansRäddningsnämnden
  Paragrafer§§ 12-17
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollRN 2018-05-07 §§ 12-17.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 8. Kungörelse av granskning - Detaljplan för Personalbyggnad, Östra Sälen 8:12
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentPersonalbyggnad, del av Östra Sälen 8:12
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-04-24
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 73-87
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareErik Hansson
  Nedladdningsbart protokollKSAU 2018-04-24 §§ 73-87.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 10. Miljönämnden 2018-04-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansMiljönämnden
  Paragrafer§§ 17-21
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareTitti Hedin Kvick
  Nedladdningsbart protokollMN 2018-04-25 §§ 17-21.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.
 11. Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsnämnden
  Paragrafer§§ 29-38
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareAnna Halvarsson
  Nedladdningsbart protokollBUN 2018-04-25 §§ 29-38.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 12. Socialnämndens arbetsutskott 2018-04-25
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansSocialnämndens arbetsutskott
  Paragrafer§§ 65-95
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  SekreterareKerstin Perjos
  Nedladdningsbart protokollSNAU 2018-04-25 §§ 65-95.pdfPDF
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


 13. Kungörelse av granskning - Detaljplan för Hotell Bügelhof, Västra Sälen 3:22
  • Tillkännagivande
  Information om tillkännagivandet
  InstansByggnadsnämnden
  FörvaringsplatsKommunkontoret, Lisagatan 34, Malung
  AnsvarigAnna Ljungberg
  DokumentBügelhof
  Tillkännagivandet publicerat t.o.m.


Sidan uppdaterad 2017-12-11 av