Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

 • Kontakt

EU-val 2019

Var kan jag gå och rösta?

Nu har alla röstberättigade i EU-valet fått sitt röstkort i brevlådan.

På röstkortet står vilken som är din vallokal, den är öppen 8-21 på valdagen.

På röstkortet finns också förslag på förtidsröstningslokaler, öppettiderna för dessa finns i Malungsbladet, på http://www.malung-salen.se/länk till annan webbplats och på www.val.selänk till annan webbplats.

OBS att dessa öppettider varierar och att öppettider för förtidsröstning ej är identiska med t.ex. bibliotekens ordinarie öppettider.

På valdagen den 26 maj är dessutom röstningslokaler i Tyngsjö bygdegård, Öje Centrumhus, Rörbäcksnäs skola och Kooperativet Dalen, Sörsjön, öppna kl. 8.00 – 12.00.

På valdagen fungerar också kommunkontoret som röstningslokal kl. 8.00 – 21.00. Där kan röstberättigade i hela Sverige rösta.

Kom ihåg röstkort och ID-handling när du röstar!

Valnämnden

Valnämnden i Malung-Sälens kommun ansvarar för planering och genomförande av valen i kommunen.

Valhandläggare är Mats Gustafsson, telefon 0280-181 41, e-post: mats.gustafsson@malung-salen.se

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att länsstyrelsen ansvarar för att förbereda och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och rådgivande nationella folkomröstningar.

Rösträtt

Medborgare i EU-länderna har rätt att rösta i valet till Europaparlamentet, EU-valet. Genom valet avgörs vilka politiska partier och ledamöter som ska representera EU-ländernas invånare i Europaparlamentet. Ledamöterna i Europaparlamentet väljs för fem år i direkta val i medlemsländerna.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

 • 18 år senast på valdagen.
 • Svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige,
  medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Röstlängden för valet fastställs den 26 april 2019. Rösträtten bestäms utifrån de uppgifter om folkbokföring som finns i Skatteverkets register den 26 april 2019. Uppgifterna ligger till grund för att bli upptagen i röstlängden.

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i ett annat EU-land kan du anmäla dig till röstlängden för val till Europaparlamentet i det landet. Finns du upptagen i röstlängden i ett annat land inom den Europeiska unionen stryks du från den svenska röstlängden. Samma regler gäller för medborgare i andra EU-länder.

Inför valet till Europaparlamentet kan du som är medborgare i ett EU-land och folkbokförd i Sverige anmäla eller avanmäla dig till den svenska röstlängden.

För dig som har dubbla medborgarskap i två olika EU-länder:

Inför valet till Europaparlamentet kan det hända att du som har dubbelt medborgarskap tas med i två länders röstlängder. Som väljare får du bara rösta i ett av länderna. Du får själv bestämma i vilket av länderna du vill rösta.

Därför ska du rösta

I Sverige ställer nio större partier upp med 334 kandidater till 21 platser i Europaparlamentet. Genom EU-valet avgör medborgarna i medlemsländerna vilka politiska partier och ledamöter som ska vara med och fatta besluten i parlamentet.

Det är vår medborgerliga rättighet och skyldighet att vara med och påverka och förändra vår framtid. Genom att utnyttja vår rösträtt har vi möjligheten att påverka samhället i alla politiska frågor. Genom att rösta engagerar du dig också i vem som ska företräda dig och dina åsikter i Europaparlamentet. Om man inte röstar får man inte sin röst hörd och bidrar därigenom inte heller till att förändra samhället.

I ett riktigt demokratiskt samhälle är vi alla med och bestämmer samt påverkar framtiden oavsett ursprung, kön, religion eller ålder! Bli delaktig i samhället, gör din röst hörd, engagera dig och rösta!

Bakgrund om valet

Val till Europaparlamentet äger rum 23-26 maj 2019. För svensk del betyder det att EU-valet genomförs söndagen den 26 maj.  

Antalet platser i Europaparlamentet efter EU-valet minskas från 751 till 705 på grund av att Storbritannien lämnar EU.

Antalet svenska Europaparlamentariker kommer att öka från 20 till 21 folkvalda. Även 13 andra medlemsländer kommer att få dela på ytterligare 26 platser i parlamentet för att uppnå en bättre proportionalitet i förhållande till folkmängden.

I Sverige tillämpas en 4-procentspärr i EU-valet. Det betyder att ett parti måste  ha minst fyra procent av rösterna för att få delta i fördelningen av de 21 svenska mandaten.

Film: Så fungerar EU.

Aktuellt

 • 2019-03-19
  Omval Falun
  I samtliga Sveriges kommuner kan medborgare med kommunal rösträtt i Falu kommun förtidsrösta inför kommunala Omval Falun.
  Läs mer
 • 2019-02-26
  Nyheter inför EU-valet
  Ändringar i vallagen innebär attt det ska bli möjligt för väljare att personrösta på kandidater från alla partier även om väljaren inte har tillgång till en namnvalsedel. 
  Läs mer
Sidan uppdaterad 2019-05-09 av