Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt
  • Eldningsförbud råder

    Det råder nu eldningsförbud i Malung-Sälens kommun!
    Eldningsf...
    Läs mer

Tipsa

Personalbyggnad, del av Östra Sälen 8:12

Planens syfte är att genom ändring av en tidigare detaljplan möjliggöra uppförandet av en personalbyggnad, samt flytta parkeringen för elljusspåret.

Detaljplanen antogs av BN § 62 - 2018-06-28

Planförslaget har vunnit laga kraft :

 

PlankartaPDF

PlanbeskrivningPDF
PDF

IllustrationskartaPDF

 

 

Utlåtande, där vi bemöter yttranden från samråd och granskning,finns tillgängligt på stadsbyggandskontoret.

 

 

Sidan uppdaterad 2018-07-12 av