Tel: 0280-181 00

Malung-Sälens kommun - Box 14 - 782 21 Malung - Besöksadress: Lisagatan 34

  • Kontakt
  • Vattenläcka i Malung lokaliserad

    Uppdatering om vattenläckan i Malung. Läs mer

Tipsa

Pågående planering

Det finns alltid många planer på gång i Malung-Sälens kommun. Här presenteras de planer som just nu är under framtagande.

Du som medborgare har alltid möjlighet att påverka pågående planering. Du har rätt att få information om och lämna synpunkter på de förslag som du berörs av. Alla detaljplaner som handläggs med normalt planförfarande kungörs förutom här på kommunens hemsida även på kommunens anslagstavla och i ortstidningarna.

Synpunkter kan du lämna in skriftligt eller muntligt till stadsbyggnadskontoret innan sista datum för planen. Viktigt att komma ihåg är att bara skriftliga yttranden kan ligga till grund för ett evetuellt senare överklagande av beslut att anta en detaljplan.

Planer aktuella för samråd:

Personalbyggnad Östra sälen 8:12

Samrådstid 12 Mars 2018 - 6 April 2018

Ändring av detaljplan i Sälen, öster om Länsväg 297

Samrådstid 12 Mars 2018 - 6 April 2018

Planer aktuella för granskning:

Martebäcken, Digernäs 5:1 & 5:11

Granskningstid 15 Mars 2018 - 6 April 2018

 

Ändring Stöten - Mitt i Pisten

Granskningstid 19 Mars 2018 - 9 April 2018

 

 

Sidan uppdaterad 2018-03-19 av